Browse Source

[skip ci] Updated translations via Crowdin

tags/v1.11.0-rc1
GiteaBot 8 months ago
parent
commit
43f7b97c4a
1 changed files with 34 additions and 0 deletions
  1. 34
    0
      options/locale/locale_pl-PL.ini

+ 34
- 0
options/locale/locale_pl-PL.ini View File

@@ -68,6 +68,10 @@ pull_requests=Oczekujące zmiany
issues=Zgłoszenia

cancel=Anuluj
add=Dodaj
add_all=Dodaj wszystko
remove=Usuń
remove_all=Usuń wszystko

write=Napisz
preview=Podgląd
@@ -75,6 +79,13 @@ loading=Ładowanie…

[startpage]
app_desc=Bezbolesna usługa Git na własnym serwerze
install=Łatwa instalacja
platform=Wieloplatformowość
platform_desc=Gitea ruszy gdziekolwiek <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="http://golang.org/">Go</a> jest możliwe do skompilowania: Windows, macOS, Linux, ARM, itd. Wybierz swój ulubiony system!
lightweight=Niskie wymagania
lightweight_desc=Gitea ma niskie minimalne wymagania i może działać na niedrogim Raspberry Pi. Oszczędzaj energię swojego komputera!
license=Otwarte źródło
license_desc=Pobierz na <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://code.gitea.io/gitea">code.gitea.io/gitea</a>! Dołącz do nas dzięki <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/go-gitea/gitea">swojemu wkładowi</a>, aby uczynić ten projekt jeszcze lepszym. Nie wstydź się zostać współtwórcą!

[install]
install=Instalacja
@@ -251,6 +262,7 @@ openid_signin_desc=Wpisz swój URI OpenID. Na przykład: https://anne.me, bob.op
disable_forgot_password_mail=Odzyskiwanie konta jest wyłączone. Skontaktuj się z administratorem strony.
email_domain_blacklisted=Nie możesz zarejestrować się za pomocą tego adresu e-mail.
authorize_application=Autoryzuj aplikację
authorize_redirect_notice=Zostaniesz przekierowany(-a) do %s, jeśli autoryzujesz tę aplikację.
authorize_application_created_by=Ta aplikacja została stworzona przez %s.
authorize_application_description=Jeżeli udzielisz dostępu, aplikacja uzyska dostęp z zapisem do wszystkich informacji o Twoim koncie, wraz z prywatnymi repozytoriami i organizacjami.
authorize_title=Zezwolić "%s" na dostęp do Twojego konta?
@@ -318,6 +330,7 @@ enterred_invalid_repo_name=Wprowadzona nazwa repozytorium jest niepoprawna.
enterred_invalid_owner_name=Nowa nazwa właściciela nie jest prawidłowa.
enterred_invalid_password=Wprowadzone hasło jest nieprawidłowe.
user_not_exist=Użytkownik nie istnieje.
team_not_exist=Ten zespół nie istnieje.
last_org_owner=Nie możesz usunąć ostatniego użytkownika z zespołu "owners". Musi być co najmniej jeden właściciel w każdym zespole.
cannot_add_org_to_team=Organizacja nie może zostać dodana jako członek zespołu.

@@ -1122,6 +1135,7 @@ settings.collaboration=Współpracownicy
settings.collaboration.admin=Administrator
settings.collaboration.write=Zapis
settings.collaboration.read=Odczyt
settings.collaboration.owner=Właściciel
settings.collaboration.undefined=Niezdefiniowany
settings.hooks=Webhooki
settings.githooks=Hooki Git
@@ -1203,6 +1217,8 @@ settings.collaborator_deletion_desc=Usunięcie współpracownika odbierze mu dos
settings.remove_collaborator_success=Usunięto użytkownika.
settings.search_user_placeholder=Szukaj użytkownika…
settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=Organizacji nie można dodać jako współpracownika.
settings.change_team_access_not_allowed=Zmiana dostępu zespołu do repozytorium zostało zastrzeżone do właściciela organizacji
settings.team_not_in_organization=Zespół nie jest w tej samej organizacji co repozytorium
settings.add_webhook=Dodaj webhooka
settings.add_webhook.invalid_channel_name=Nazwa kanału Webhooka nie może być pusta i nie może zawierać jedynie znaku #.
settings.hooks_desc=Webhooki automatycznie tworzą zapytania HTTP POST do serwera, kiedy następują pewne zdarzenia w Gitea. Przeczytaj o tym więcej w <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="%s">przewodniku o Webhookach</a>.
@@ -1275,6 +1291,8 @@ settings.add_deploy_key=Dodaj klucz wdrożeniowy
settings.is_writable=Włącz dostęp do zapisu
settings.title=Tytuł
settings.deploy_key_content=Treść
settings.deploy_key_deletion=Usuń klucz wdrożeniowy
settings.deploy_key_deletion_desc=Usunięcie klucza wdrożeniowego wycofa jego dostęp do tego repozytorium. Kontynuować?
settings.branches=Gałęzie
settings.protected_branch=Ochrona gałęzi
settings.protected_branch_can_push=Umożliwić push?
@@ -1282,8 +1300,13 @@ settings.protected_branch_can_push_yes=Możesz wysyłać
settings.protected_branch_can_push_no=Nie możesz wysyłać
settings.branch_protection=Ochrona gałęzi dla "<b>%s</b>
settings.protect_this_branch=Włącz ochronę gałęzi
settings.protect_whitelist_users=Użytkownicy dopuszczeni do wypychania:
settings.protect_whitelist_search_users=Szukaj użytkowników…
settings.protect_whitelist_teams=Zespoły dopuszczone do wypychania:
settings.protect_whitelist_search_teams=Szukaj zespołów…
settings.protect_required_approvals=Wymagane zatwierdzenia:
settings.protect_approvals_whitelist_users=Dopuszczeni recenzenci:
settings.protect_approvals_whitelist_teams=Dopuszczone zespoły do recenzji:
settings.add_protected_branch=Włącz ochronę
settings.delete_protected_branch=Wyłącz ochronę
settings.update_protect_branch_success=Ochrona gałęzi dla gałęzi "%s" została zaktualizowana.
@@ -1291,6 +1314,7 @@ settings.remove_protected_branch_success=Ochrona gałęzi dla gałęzi "%s" zost
settings.protected_branch_deletion=Wyłącz ochronę gałęzi
settings.protected_branch_deletion_desc=Wyłączenie ochrony gałęzi pozwoli użytkownikom z uprawnieniami zapisu do przekazywania zmian do gałęzi. Kontynuować?
settings.choose_branch=Wybierz gałąź…
settings.no_protected_branch=Nie ma chronionych gałęzi.
settings.edit_protected_branch=Zmień
settings.protected_branch_required_approvals_min=Wymagane zatwierdzenia nie mogą mieć wartości ujemnej.
settings.bot_token=Token bota
@@ -1417,6 +1441,7 @@ settings.options=Organizacja
settings.full_name=Imię i nazwisko
settings.website=Strona
settings.location=Lokalizacja
settings.permission=Uprawnienia
settings.visibility=Widoczność
settings.visibility.public=Publiczne
settings.visibility.limited=Ukryte (widoczność tylko dla zalogowanych użytkowników)
@@ -1672,8 +1697,13 @@ auths.delete_auth_desc=Usunięcie źródła uwierzytelniania uniemożliwi użytk
config.server_config=Konfiguracja serwera
config.app_name=Tytuł strony
config.app_ver=Wersja Gitea
config.app_url=Podstawowy adres URL Gitea
config.custom_conf=Ścieżka do pliku konfiguracyjnego
config.custom_file_root_path=Ścieżka główna plików niestandardowych
config.domain=Domena serwera SSH
config.offline_mode=Tryb lokalny
config.disable_router_log=Wyłącz dziennik routera
config.run_user=Uruchom jako nazwa użytkownika
config.run_mode=Tryb uruchamienia
config.git_version=Wersja Git
config.repo_root_path=Ścieżka główna repozytoriów
@@ -1685,6 +1715,7 @@ config.reverse_auth_user=Użytkownik odwrotnego proxy

config.ssh_config=Konfiguracja SSH
config.ssh_enabled=Włączone
config.ssh_start_builtin_server=Wykorzystaj wbudowany serwer
config.ssh_domain=Domena serwera
config.ssh_port=Port
config.ssh_listen_port=Port nasłuchiwania
@@ -1694,6 +1725,9 @@ config.ssh_keygen_path=Ścieżka do generatora ('ssh-keygen')
config.ssh_minimum_key_size_check=Sprawdzanie minimalnej długości klucza
config.ssh_minimum_key_sizes=Minimalne rozmiary kluczy

config.lfs_config=Konfiguracja LFS
config.lfs_enabled=Włączone
config.lfs_content_path=Ścieżka zawartości LFS

config.db_config=Konfiguracja bazy danych
config.db_type=Typ

Loading…
Cancel
Save