Преглед на файлове

Configure max heap size for Maven build

We faced many OOM errors on Hudson recently, so increase maximum heap size.

Change-Id: I81d4d562a06afcd8b4ff7d1f69c4d7f12099afad
Signed-off-by: Matthias Sohn <matthias.sohn@sap.com>
tags/v4.6.0.201612231935-r
Matthias Sohn преди 5 години
родител
ревизия
a7915d85a8
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      .mvn/jvm.config

+ 1
- 0
.mvn/jvm.config Целия файл

@@ -0,0 +1 @@
-Xmx1024m

Loading…
Отказ
Запис