Bladeren bron

Configure max heap size for Maven build

We faced many OOM errors on Hudson recently, so increase maximum heap size.

Change-Id: I81d4d562a06afcd8b4ff7d1f69c4d7f12099afad
Signed-off-by: Matthias Sohn <matthias.sohn@sap.com>
tags/v4.6.0.201612231935-r
Matthias Sohn 5 jaren geleden
bovenliggende
commit
a7915d85a8
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 1 en 0 verwijderingen
  1. 1
    0
      .mvn/jvm.config

+ 1
- 0
.mvn/jvm.config Bestand weergeven

@@ -0,0 +1 @@
-Xmx1024m

Laden…
Annuleren
Opslaan